Kvítek

kvitek_2016_09.jpg

Co nás čeká v prosinci?

 • 12.12. Notička – vánoční vystoupení pro rodiče – 15,30 ve tř. Medvědů
 • 13.12. Notička – návštěva v Domově Kolešovice
 • 14.12. Kočky, Zajíci, Medvědi – návštěva Tylova divadla – představení „Co se stalo o Vánocích“ – klasický vánoční příběh s koledami a pravou vesnickou kapelou – hrazeno z prostředků RR
 • 16.12. návštěva dětí ze 3.ZŠ u Zajíčků
 • 19.12. vystoupení Notičky pro kamarády z Ráčku
 • 20.12. dopoledne Vánoční nadílka ve všech třídách
 • Od 15 hodin – vánoční posezení u Pejsků a Kočiček
 • Informáček

  „Informáček“ je informační brožura naší školy.

  Nabízí Vám základní informace o naší škole a o plánech na školní rok 2016/2017.

  Obsah "Informáčku"

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • eTwinning

  kamaradi_bez_hranic.jpg

  Projekt Let´s play
  - projekt s dalšími devíti školkami z celé Evropy
  - odkaz na stránky projektu: https://twinspace.etwinning.net/10974/home

  Projekt VISITOR
  - projekt s estonskou školkou
  - odkaz na stránky projektu: https://twinspace.etwinning.net/17487

  Kamarádi bez hranic II
  Za náš projekt jsme získali ocenění - certifikáty jsou k nahlédnutí v příloze stránky.

  Kamarádi bez hranic II

  Katedrová škola

  certifikat_katedrova_skola_2015-2016_logo.jpg

  Prázdninový provoz 2015

  1. - 17. 7. 2015 MŠ V Lukách
  3. - 21. 8. 2015 MŠ Klicperova
  24. 8. - 31. 8. 2015 MŠ V Lukách

  Provoz je určen pouze pro přihlášené děti. Úhradu za školné dle Vámi odevzdané přihlášky proveďte nejpozději do 19. 6. 2015 u vedoucí stravovny p. Krátké. Vybíráme školné i za docházku do MŠ Klicperova.

  Co nás čeká o prázdninách

  Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

  Projekt „Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy“ podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy. Jedním z cílů bylo zaměřit se na prevenci odkladů školní docházky a úspěšnost každého dítěte, a to i s aktivním zapojením rodičů. Součástí byla i prevence sociálně patologických jevů a podpora dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

  Kompletní znění hodnotící zprávy včetně fotografií je v přiloženém souboru.

  Dívej se, poslouchej, přemýšlej, povídej

  projekt_divej_se.jpg

  Logopedická prevence v naší mateřské škole

  V poslední době je patrná snižující se úroveň řečových schopností u dětí předškolního věku. Úkolem mateřské školy je mimo jiné i logopedická prevence – ve smyslu vytváření optimálních příležitostí pro přirozený vývoj řeči. Učitelka poskytuje správný řečový vzor a dostatek podnětů pro rozvoj aktivní i pasivní slovní zásoby. Mateřská škola je výborným prostředím pro prevenci řečových obtíží rovněž proto, že děti tráví ve školce podstatnou část dne.

  Školka má 35 let • Zahradní slavnost květen 2014
 • Narozeninový dort našeho pěveckého sboru Notička
 • Zahradní altán, na jehož pořízení přispěla v roce 2013 společnost P&G-Rakona
 • Vystoupení děvčat z Profi Fitness Millenia
 • Diskotačení s Bárou a jejími kamarády
 • Děkujeme všem dětem a přátelům za perfektní atmosféru, našim podporovatelům za finanční příspěvky a péči.

  Pěvecký sbor Notička

  noticka_letak_nahled.jpg

  Pěvecký sbor Notička je určen pro děti ze třídy Zajíčků a Medvědů se zájmem o pěveckou činnost, popř. dětí z Kočiček.

  Svým vystoupením rozdává radost a dobrou náladu.

  Po dohodě může vystoupit i u Vás.

  Na školní rok 2013/2014 opět získala mateřská škola od Města Rakovník dotaci ve výši 12 000,-Kč na činnost sboru.

  V příloze naleznete leták ke stažení a vytisknutí.

  Syndikovat obsah