Stravování

Skladba jídelníčku je sestavována tak, aby odpovídala daným výživovým normám i současným trendům.
Rodiče mají možnost vyzvedávat děti po obědě, do ceny pak není započítána cena za odpolední svačinu (nutno nahlásit při příchodu dítěte do 8 hodin).

Odhlášení ze stravy:

 • Lze omluvit osobně nebo telefonicky ve třídě, kam dítě dochází.
 • Při omluvení ve třídě je dítě automaticky odhlášeno ze stravování.
 • V případě výjimečného pozdějšího příchodu nebo dřívějšího odchodu z MŠ, které má vliv na stravování nahlaste ve třídě a stravu domluvte s paní učitelkou.
 • Do cen stravného se započítává pouze skutečnost, po kterou dítě v mateřské škole pobývalo.

  Doba stravování (orientační):

 • 9.00 – 9.30 dopolední svačina
 • 11.50 – 12.15 oběd, hygiena po obědě
 • 14.15 – 14.30 odpolední svačina

  Celodenně zajištěno pití – čas, voda (dle volby dítěte)
  Zpravidla ráno podávána ovocná mísa

  Cena stravného:
  Rodiče hradí skutečnost za předchozí měsíc. Způsob úhrady uveden níže.

 • Ranní svačina: 8,- Kč
 • Oběd: 18,- Kč
 • Odpolední svačina: 6,- Kč
 • Celkem 32,- Kč

  ZPŮSOB ÚHRADY STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO
  1) Inkasní platba

 • Na základě Vašeho povolení inkasa z jakéhokoli bankovního ústavu k našemu sběrnému účtu č: 100450981/0800 prostřednictvím internetové banky nebo potvrzením Vaší banky na náš formulář a předáním čísla účtu vedoucí školní jídelny p. Krátké
 • Skutečnost inkasována následující měsíc vždy 24. a 25. dne následujícího měsíce.

  2) Hotovostní platba

 • Platba v hotovosti u vedoucí školní jídelny v určené dny, zpravidla 2. středa v měsíci (vchod na zahradu školy, 1. dveře)
 • Je hrazena skutečnost za předchozí měsíc.

  Data pro hotovostní platbu:

 • 14. říjen, 11. listopad, 9. prosinec, 13. leden, 10. únor, 9. březen, 13. duben, 11. květen, 8. červen.
 • Za červen platba proběhne poslední týden v červnu nebo při ukončení docházky.

  Splatnost úplaty a stravného

 • Úplata je splatná nejpozději do 15. dne následujícího měsíce současně se stravným.
 • Nehrazení poplatků se řeší dle §35, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

  STRAVOVACÍ KOMISE

 • Cílem činnosti stravovací komise je zlepšení komunikace mezi rodiči, vedením školy a školní jídelny, sledování kvality pokrmů a zajištění pestrosti jídelníčku.
 • Členové stravovací komise mají možnost kdykoliv navštívit jídelnu, ochutnat připravované jídlo a zkontrolovat výdej pokrmů i stolování dětí ve třídě. Současně mají k dispozici všechny jídelníčky daného školního roku. Jednou měsíčně vykonávají pravidelnou ochutnávku a kontrolu celodenní stravy.
 • Stravovací komise by měla sloužit jako prostředník mezi rodiči a školní jídelnou. Případné připomínky komise projednává s ředitelkou školy a vedoucí jídelny.
 • Prosíme proto rodiče, aby se obraceli se svými připomínkami ohledně stravování přímo na členy této komise (osobně nebo e-mailem)

  Jména a kontakty na členy komise:

 • Markéta Vecková: marketa.vec@seznam.cz
 • Renata Kesslová: renata.topkova@seznam.cz
 • Lukáš Kopřiva: luky.kopriva@seznam.cz
 • Marie Pazynová: marie.pazynova@gmail.com
 • Kateřina Hůlová: katerina.krizova@email.cz
 • PřílohaVelikost
  stravovani.pdf89.18 KB