Historie

Škola zahájila svůj provoz 16. července 1979, provozovatelem tehdy byly Rakovnické keramické závody. Od roku 1993 se stala škola součástí příspěvkové organizace Mateřská škola Průběžná. Od ledna 1998 je škola samostatným právním subjektem.

Základní principy

Otevřenost
Respekt a podpora
Individualizace
Odbornost
Spolupráce
Důvěra
Zdraví

Plány do budoucna?

Chceme být školou, kde se budou setkávat různí lidé s různými potřebami, možnostmi, názory a představami. Chceme být místem vzájemného respektu, spolupráce a bezpečným prostředím, které bude podporovat chuť se učit novému a mít z toho radost. Za velmi důležité považujeme vytváření předpokladů dětí pro celoživotní vzdělávání, nejen tedy přípravu na vstup do základní školy. V předškolním vzdělávání chceme klást důraz na intenzivní spolupráci s rodinou dítěte.

Katedrová škola

Spolupracujeme s Centrem školského managementu Pedagogické fakulty UK.

eTwinningová škola

Získali jsme prestižní titul eTwinning School Label! Patříme mezi školy, které si zasloužily ocenění za nadšení a dobrou práci na mezinárodních vzdělávacích projektech eTwinning a mohou sloužit jako vzor v komunitě evropských škol.

Náš tým

Mgr. et Mgr. Jana Kovářová

Ředitelka školy

Vystudovala maturitní obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun, obor Pedagogika na FFUK v Praze, obor Školský management a navazující obor Management vzdělávání na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

Absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení, kurz logopedické asistentky, kurz Ředitel koučem a semináře zaměřené na oblast řízení školy

Od roku 2018 je součástí KA-Začínající učitel v projektu Systematická podpora učitelů (NIDV)

Lektoruje kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na téma školní zralosti a připravenosti

Je členkou realizačního týmu Místní akční skupiny Rakovnicko o.p.s.

Mgr. Radka Bradáčová

Zástupce ředitelky školy

Vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Beroun a obor Pedagogika na FFUK v Praze

Absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení

Absolvovala kurz logopedického asistenta, kurz zdravotníka zotavovacích akcí, kurz koučinku pro zástupce ředitele, individualizace v předškolním vzdělávání

Koordinuje práci Rady rodičů při MŠ V Lukách

Ambasador programu eTwinning v České republice, lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Realizuje mezinárodní projekty s evropskými školami, získala několik ocenění kvality včetně Evropské jazykové ceny s významnou finanční podporou pro školu

Ivana Hudečková

Učitelka MŠ

Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun

Absolvovala semináře zaměřené na zdravotně preventivní aktivity a pohybové aktivity, seminář polytechnické výchovy, seminář zabývající se aktivní spoluprací s rodiči, osobnostní rozvoj pro učitele MŠ, semináře předčtenářské gramotnosti a připravenosti na školu, individualizace v mateřské škole

Absolvovala kurz zdravotníka zotavovacích akcí, logopedického asistenta

Kristýna Šestáková

Učitelka MŠ

Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun

Absolvovala semináře zaměřené na pedagogickou podporu čtenářské pregramotnosti a rozvoj profesních kompetencí předškolního pedagoga

Veronika Gerlichová

Učitelka MŠ

Studuje obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na VOŠ a SŠ MILLS v Čelákovicích

Mgr. Pavla Mašková

Učitelka MŠ

Vystudovala obor Vychovatelství na SPgŠ Beroun a obor Předškolní pedagogika na PedFUK v Praze

Absolvovala semináře zaměřené na psychologické aspekty výchovy, keramický kurz, seminář předmatematické a předčtenářské gramotnosti, kurz rétoriky, kurz angličtiny

Účast v projektu EU a my s výjezdem do evropských institucí

Absolvovala kurz logopedického asistenta, kurz zdravotníka zotavovacích akcí, kurz lektorských a mentorských dovedností, kurz osobnostně sociálního rozvoje

Zabývá se spoluprací mateřských a základních škol

Dorota Vostrá

Učitelka MŠ

Vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Beroun

Absolvovala semináře zaměřené na podporu předčtenářské gramotnosti, rozvoje jazykových kompetencí MŠ, pregramotnosti tvarů v Hejného metodě, pedagogického hodnocení dítěte a individualizace práce v MŠ, inovace edukačního procesu v předškolním vzdělávání

Tříleté zkušenosti s programem Začít spolu (v certifikované MŠ Kurandové)

Absolvovala kurzy: Letní škola Začít spolu pro MŠ, Přes příběhy k pravidlům mezilidského soužití, Zdravotník zotavovacích akcí, kurz logopedického asistenta

Kateřina Hanychová

Učitelka MŠ

Vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na SpgŠ Beroun

Absolvovala kurz logopedické prevence, kurz zdravotníka zotavovacích akcí, kurz instruktora aerobiku, kurz šéftrenér a asistent šéftrenéra Děti na startu

Absolvovala semináře zaměřené na pohybové aktivity, jógu pro děti, programu eTwinning, semináře zaměřené na předmatematickou gramotnost a enviromentální vzdělávání v MŠ

Vlasta Štýbrová

Učitelka MŠ

pobyt venku se třídou Medvídků

Jana Mikulcová

Učitelka MŠ

pobyt venku se třídou Zajíčků

Personál MŠ

Paní školnice v mateřské škole zajišťují běžné domovnické práce a celkovou pravidelnou údržbu, a to především úklid všech prostor v mateřské škole včetně zahrady. Pečují o čistotu ložního prádla, pravidelnou výměnu, zajišťují generální úklid školy. Kromě toho jsou k dispozici učitelkám při sebeobslužných činnostech dětí přímo ve třídě (pomoc při oblékání, hygieně, stolování, pomoc při úklidu výtvarných pomůcek).
Školnice:
Monika Kochová
Jitka Eliášová

Paní kuchařky zajišťují celý chod školní jídelny (vaření, agenda spojená s chodem stravovny, výdej stravy, péče o výdejny stravy, úklid školní jídelny, péče o sklad potravin). Při výdeji stravy jsou k dispozici dětem při stolování a vytváření společenských návyků.
Kuchařky:
Erika Ivanovová - kuchařka
Natálie Chromychová – kuchařka
Mária Gajdošová – uklízečka