Informáček

„Informáček“ je informační brožura naší školy.

INFORMACEK_2019_ZARI

Kvítek

Měsíčník Kvítek ke stažení

KVÍTEK říjen

KVÍTEK listopad 2019

Rada rodičů

  • Jedná se o zapsaný spolek, registrované dne 6. 5. 2013 MVČR.
  • Cílem Rady je zejména pořádat ve spolupráci s mateřskou školou kulturní, zábavní, sportovní a rekreační akce pro děti a zajišťovat finanční prostředky na tyto akce.
  • Členy jsou všichni zákonní zástupci dětí docházejících do MŠ V Lukách, kteří s členstvím souhlasí a potvrdí jej svým podpisem.
  • Rada rodičů se podílí na organizaci a financování všech divadelních představení, výletů, zajišťuje nakupování dárků pro děti a samostatně organizuje některé akce.
  • Výbor Rady rodičů je složen z předsedkyně, hospodáře, revizora a několika členů. Výbor se schází několikrát do roka.
  • Členský příspěvek je výborem stanoven na 70,-Kč za měsíc, tj. 700,-Kč na rok za jedno dítě.

Fotky 2017/2018

Pejskové (Obrázek v plné velikosti stáhnete kliknutím na obrázek)

Pejskové mávají (Obrázek v plné velikosti stáhnete kliknutím na obrázek)

 

Kočky (Obrázek v plné velikosti stáhnete kliknutím na obrázek)

Kočky mávají (Obrázek v plné velikosti stáhnete kliknutím na obrázek)

Kočičky mávají

 

Zajíci (Obrázek v plné velikosti stáhnete kliknutím na obrázek)

Zajíci mávají (Obrázek v plné velikosti stáhnete kliknutím na obrázek)

 

Medvědi (Obrázek v plné velikosti stáhnete kliknutím na obrázek)

Medvědi mávají (Obrázek v plné velikosti stáhnete kliknutím na obrázek)

Fotky 2018/2019

Pejskové (Obrázek v plné velikosti stáhnete kliknutím na obrázek)

Pejskové mávají (Obrázek v plné velikosti stáhnete kliknutím na obrázek)

 

Kočky (Obrázek v plné velikosti stáhnete kliknutím na obrázek)

Kočky mávají (Obrázek v plné velikosti stáhnete kliknutím na obrázek)

 

Zajíci (Obrázek v plné velikosti stáhnete kliknutím na obrázek)

Zajíci mávají (Obrázek v plné velikosti stáhnete kliknutím na obrázek)

 

Medvědi (Obrázek v plné velikosti stáhnete kliknutím na obrázek)

Medvědi mávají (Obrázek v plné velikosti stáhnete kliknutím na obrázek)