Běžný den ve školce

 • od 6.15 hodin postupný příchod dětí
 • volné hry dětí dle výběru, individuální a skupinové činnosti pracovní, výtvarné, diagnostika dětí
 • v 8.00 hodin společné přivítání se všemi dětmi a učitelkou (seznámení s plánem týdne, dne, opakování minulých aktivit, určování dne v týdnu, stav aktuálního počasí apod.)
 • pokračování her, popř. nové hry
 • postupný úklid hraček, dokončování her
 • zdravotně preventivní pohybové aktivity
 • dopolední svačina
 • estetické činnosti nebo aktivity zaměřené na získávání nových poznatků, dovedností, podpora grafomotoriky, pracovní činnosti
 • pobyt venku (vycházka, výlet, návštěvy výstav, hry na zahradě), délka a místo pdole aktuálního počasí
 • oběd
 • odpolední odpočinek pro všechny děti
 • individuální vzdělávací aktivity po odpočinku (Šikulka, Notička, Předškoláček, Logohrátky, Barvička, Keramika, eTwinning)
 • odpolední svačina
 • volné hry dětí, individuální práce, dle organizačních možností a počasí pobyt na zahradě školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2019

SKOLNI_RAD_2019_2020

Úplata za vzdělávání