MŠ V Lukách

Nejlepší školka pro Vaše děti.

 

MŠ V Lukách

Krásné prostředí.

 

MŠ V Lukách

Školka, která děti baví.

 

MŠ V Lukách

Profesionální personál.

1
1

Lokalita

Mateřská škola se nachází v západní části města Rakovníka na levém břehu Rakovnického potoka, v sídlišti pod Masarykovou nemocnicí.

Věk

Škola zajišťuje péči o děti zpravidla od 3 do 6 let v návaznosti na výchovu v rodině a v součinnosti s rodinou.

Kapacita

Kapacita školy je 100 dětí, jež jsou umístěny ve čtyřech homogenních třídách (děti stejného věku).

Personál

Provoz školy zajišťuje 8 učitelek a 5 provozních zaměstnanců. Součástí školy je vlastní školní jídelna.

Naše vize

 

“ŠKOLKA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ”

 

 Provoz školky: pondělí – pátek od 6.15 do 16.45 hod.

1. třída „Pejskové“

 • 25 dětí zpravidla ve věku od 3 do 4 let
 • zpočátku školního roku probíhá postupná adaptace většiny dětí na nové prostředí, pravidla bezpečnosti, děti i dospělé
 • v 1. týdnu jsou dopoledne přítomny obě učitelky a školnice z toho důvodu, aby bylo možno se individuálně věnovat všem příchozím dětem
 • rodičům doporučujeme, aby si zajistili v počátku docházky dítěte dostatek času pro postupné zvykání dítěte, zpravidla po jedné hodině denně; důležitým překlenovacím úsekem bývá odchod na pobyt venku
 • v dalším období (po úspěšné adaptaci) se děti postupně seznamují s hračkami, jejich využitím i jejich úklidem, seznamují se se svojí značkou a tím i místem svých osobních věcí
 • dále se zaměřujeme na to, aby děti zvládaly základní sebeobsluhu, užívání WC, při těchto činnostem je nám nápomocna školnice, stejně tak jako při stravování
 • dbáme na to, aby se dítě samo dokázalo najíst, učíme ho správně držet lžíci, pomáháme při dokrmování
 • děti se postupně seznamují se společenskými návyky – pozdravit, poděkovat, požádat, pokud potřebuje pomoci
 • při stravování poznáváme i návyky děti, děti nenutíme do jídla
 • 1. rok ve školce je nejen postupným seznamováním s chodem školy a pravidelným režimem, pro někoho také prvním setkáním s jinou dospělou osobou a větším množstvím dětí

2. třída „Kočičky“

 • 25 dětí zpravidla ve věku od 4 do 5 let
 • adaptace na nové prostředí probíhá zpravidla u několika dětí, které přicházejí do školy až od 4 let, obvykle probíhá rychleji
 • děti mají již zažitý pravidelný režim, toto poskytuje více možností věnovat se činnostem, které dětí obohacují a přispívají tak k jejich rozvoji – manuální, rozumové, výtvarné činnosti, pracovní činnosti (např. stříhání s nůžkami)
 • již jsou kladeny vyšší nároky na děti týkající se sebeobsluhy – ke konci školního roku děti zvládají zapnutí bundy, uvázání uzlíku na botě, od poloviny školního roku se učí postupně jíst příborem
 • vzhledem k větší fyzické zdatnosti se mohou děti účastnit delší vycházky (výletu) vlakem i autobusem, učí se nejen poznávat okolí, ale zároveň se postarat o své osobní věci (batůžek, pití, svačina)
 • řízené i neřízené činnosti jsou střídány; dostatek spontánních činností mají v průběhu dopoledních her, řízené činnosti slouží především k pohybovým aktivitám, společnému povídání
 • aktivity probíhají již ve skupinkách, tak aby se děti postupně seznamovaly různými formami spolupráce, učily se poznávat druhé, jejich potřeby, zájmy a komunikovat
 • uplatňují se především metody krátkých rozhovorů, vyprávění, dramatizační hry, manipulační hry, počátky experimentování

3. třída „Zajíčkové“, 4. třída „Medvídci“

 • 25 dětí ve věku zpravidla od 5 do 6 let a 25 dětí ve věku od 6 do 7 let
 • charakteristika těchto tříd je téměř stejná, obě tyto třídy navštěvují převážně budoucí školáci a děti s odkladem školní docházky
 • třídy spolupracují nejen v oblasti plánování, ale i činností a aktivit, které jsou zaměřeny především na přípravu pro základní školu
 • příprava se týká nejen předávání znalostí, ale i získávání různých dovedností – komunikativní, sociální, pracovní, sebeobslužné
 • aktivity a činnosti uskutečňované ve škole se vyznačují již svou náročností, děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen v aktivitách ale i ve vlastním rozhodování
 • obě třídy do svého programu zařazují množství aktivit, které se uskutečňují i mimo školu – výlety, výstavy, soutěže a jiné
 • rodiče mají právo se informovat o prospívání svého dítěte, existuje možnost domluvit se předem na termínu schůzky tak, aby bylo dostatek času i soukromí
 • uplatňují se jak formy individuální práce, tak skupinové, které postupně přecházejí v kooperativní činnosti – nutnost spolupráce členů skupinky se snahou dosáhnout společného cíle s plnou odpovědností všech členů
 • zařazujeme i soutěže, a to z důvodu, aby byly děti připraveny i na malý neúspěch
 • řízené činnosti probíhají se záměrem připravit děti na školu tak, aby byly schopny se soustředit, dokončit zadaný úkol, neboť současná základní škola ještě nenabízí jiné formy výuky
 • u starších dětí lze využívat metodu rozhovoru i řízeného, deduktivní a induktivní metody, metody experimentování a badatelské; pro aktivizaci dětí využíváme i metod inscenačních a  dramatizačních

Nej školka ve městě, supr prostředí, učitelky, program, zábava, vše. Jenom doporučuji.

Daniel Dadejka Rybáčková

Do této školky vodím postupně děti již více než 20 let (všech 5 dětí), všem rodičům ji mohu vřele doporučit. Skvělý celoroční program pro děti, vstřícný přístup nejen paní ředitelky, ale i všech ostatních zaměstnanců.

Romana Kóré

Partneři MŠ

Děkujeme všem partnerům a sponzorům.

P&G Rakona, s.r.o.

 • drobné vybavení školy, přípspěvek na zahradní altán, rekonstrukce  dětskcý sociálních zařízeních v letech 2014–2016

Lasselsberger

 • materiální zázemí pro nová sociální zařízení a výdejna stravy

Město Rakovník

 • příspěvky na další aktivity školky